DFZ 101 - Fizik I
Vektörler,statik,dinamik,iş,enerji,güç,momentum, dönme hareketi harmoni hareket,hidrostatik, hidrodinamik, ısı ve sıcaklık,ısı transferi,dalga hareketi,ses ve akışkanlar Mekaniği. Kinematik ve dinamik, termodinamik, uygun gazların muhafaza edilmesi.

MET 101 - Deniz Meteorolojisi
Meteorolojinin tanımı ve denizcilikteki önemi. Atmosfer, kompozisyonu ve fiziksel özellikleri. Güneş radyasyonu. Meteorolojik elemanlar; Rüzgâr, gerçek rüzgâr şiddeti ve yönü hava sıcaklığı, atmosfer basıncı,  nemlilik, görüş uzaklığı bulut ve yağış, gemide kullanılan Meteoroloji aletleri ve gözlem. Gemilerde kullanılan gözlem ve analiz kod formları. Genel atmosfer sirkülasyonu; dünya basınç ve rüzgâr sistemleri, musonlar yerel rüzgârlar. Denizde hava tahmini. İklim tipleri.

GEM 101 - Gemicilik I
Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi, modern gemiciliğin gelişimi, genel gemicilik terimleri, teknenin kısımları ile ilgili terimler, teknenin kullanılması ile ilgili terimler, tekneye ait terimler, mevki veya yön ile ilgili terimler gemicilikte kullanılan yapı ve araçlar, yardımcı yapılar, denizde kullanılan hız, uzunluk, tonaj ölçüleri, gemi tipleri, gemilerin genel sınıflandırılmaları, ticaret gemilerinin işletme türleri ve özellikleri, filikalar ve filikaların tipleri, filikanın yapısı filikanın kısımları, ahşap ve sentetik maddelerden yapılan filikalar, kürekli bir filikada kullanılan terimler, kürek çekme teknikleri, motorlu filikaları kullanmak, denizli havalarda filika kullanmak, yelkenli tekneler ve donanımları, yelkenle seyir ve yanaşıp-kalkma, yelkenli tekneden denize adam düşmesi. Dümen donanımları, yedek dümen donanımları, pervane ve pervane tipleri, su sızdırmaz geçitler, makine dairesi ve bölümleri, güverte donanımları, bir direğin kısımları ve donanımı, bumbalar, alavere, farrel ve hallen donanımları, ağır bumbalar, kreynler ve ray sistemli kreynler, vinçler, mataforalar, gaz firar boruları ve makinalar, güverte yapıları, babalar, kurtağızları, mapalar, iskele donanımları ve çarmıhlar, kilitler, radansalar, keryeler, kancalar, liftin uskurları, makaralar, palangalar ve donatımları, bağlama teknik ve yöntemleri, baş ve kıç kasara donanımları. 

GMG 101 - Gemi Makineleri I
Gemi sevkine ilişkin temel tanımlar. Gemilerde kullanılan makinelerin türleri ve görevleri. Dizel, sitim türbini, pistonlu sitim, gaz türbini makine sistemleri ve nükleer enerji ile gemi sevkinin ilkeleri, genel karşılaştırmalar. Dizel motorlarının türleri ve kullanım yerleri. İçten yanmalı motor ilkeleri, dizel motorlarının parçaları ve dizel motor sistemleri: Hava, egzoz, ilk hareket, soğutma, yağlama ve yakıt sistemleri. Dizel motorlarında güç ve devir kontrolü.Gemi kazanları hakkında genel bilgi ve sitim güç sistemleri. 

GÜV 101 - Denizde Güvenlik I
Denizde canlı kalma. Can kurtarma araçları ve donanımları, temel ilkyardım bir kaza ya da acil durum karşılaşması halinde yapılması gerekenler. Personel eğitimi ve sosyal sorumluluk eğitimi.

KİM 101 - Deniz Kimyası
Temel kavramlar. Temel yasalar. Stokiyometrik hesaplamalar. Gazlar, sıvılar ve katılar. Atomun yapısı ve periyodik çizelge. Kimyasal bağlar. Çekirdek tepkimeleri. Çözeltiler ve iyonizeysen.Kimyasal tepkimelerde denge. Asitler ve bazlar. Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri. Anorganik kimya. Organik kimya. Su kimyası, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Korozyon ve korozyonun denetlenmesi. Deniz boyaları, yakıtlar ve yağlar. Tehlikeli maddeler. Deniz kirliliği.

MAT 101 - Matematik I
Limit ve süreklilik. Türev ve türev kuralları, yüksek derece türevler, zincir kuralı. İlişkili değişim hızı. Roll ve ortalama değer teoremleri. Kritik nokta, asimptot tayini ve eğri çizimi. İnegral hesap: İntegralin geometri ve bilimdeki uygulamaları. L’Hospital kuralı. Liner cebir; matrisler,     determinantlar, liner denklem sistemlerinin çözümleri.

NVG 101 - Seyir I
Navigasyonun tanımı ve tarihçesi, navigasyon araç  ve yöntemlerinin gelişimi. Yerkürenin şekli, kutupların tanımlanması, başlangıç enlemi ve enlemler, başlangıç boylamı ve boylamlar, enlem ve boylam farkları. Harita projeksiyonları, Deniz seyir haritalarının özellikleri, küçük alan merkator haritası çizimi, diğer projeksiyon yöntemleri ile merkator projeksiyonunun karşılaştırılması, harita katalogları ve kullanımı, Semboller ve Kısaltmalar kitabının kullanımı, Denizcilere ilanlar ve kullanımı, harita düzeltmeleri, büyük ve küçük düzeltmeler,    denizde mesafe kavramı, denizde yön kavramı, Seyir ile ilgili yayınlar ve özellikleri.

BDN 102 - Beden Eğitimi I
Beden yeterliliğini geliştirmeye yönelik programları ileri düzeye çıkarmak için gemi ve dar mahallerde kullanabilecek programları üretmek.  Öz güveni geliştirecek bedensel aktiviteleri deniz koşullarına uygun programlarda eğitimlerin verilmesi.

DFZ 102 - Fizik II (Elektrik)
Elektrik; elektrik alan ve potansiyel kondansatörler  ve dielektrik. Akım ve direnç; DC devreler, mıknatıstık; elektromanyetik indüksiyon, A.C devreler. Maksimum güç teoremi. Yıldız ve üçgen dönüşümleri, gerilim ve devre elemanlarının karmaşık ifadesi, tek ve üç fazlı sistemlerde güç ifadeleri elektromanyetik dalgalar. Işık ve fiziksel optikler. Elektromekanik aygıtlar. AVOmeter.

GEM 102 - Gemicilik II
Halatlar ve türleri, halatların özellikleri ve ölçülmesi, bitkisel, sentetik ve çelik telhalatların kısımları ve kesilme güçleri, halatların korunması ve sağlıklı kullanılması, halatları işlemlere hazırlamak, halat işlemlerinde kullanılan kumandalar ve terimler, halatla yapılan gemicilik işlemleri, gemici bağlarının tanıtımı ve yapılması, piyan işleri, bitkisel halat dikişleri, tel halat dikişleri, Gemilerin yapısı ve bölümleri, omurga, döşekler, postalar ve kemereler, güverteler, bölme perdeleri, dip tankları, üst-yan tanklar, ambarlar, ambar ağızları, ambar kapakları, ambar açma-kapama donanımları, sintine kuyuları ve devreleri, balast tankları ve devreleri, yakıt tankları ve slop tanklar, tankerlerde tank yapısı. Irgatlar, demir ve zincirler, demirlemede ve halat manevrasında kullanılan kumandalar ve terimler, gemi planları, gemilerde bakım-tutum ve boya işleri, boyaya hazırlık, boyama teknikleri, balast tanklarının korunması, gemilerin denet ve sörveylere hazırlanması.

GÜV 102 - Denizde Güvenlik II
Enfeksiyonlar ve hastalıklar gemide ilk yardım, kanamalar, kırıklar, yanıklar, şuur kaybı, zehirlenme, dengeli beslenme, temizlik, aile planlaması. Gemide acil tıbbi durum içeriği: Doktorlara tıbbi semptomları tanımlamak ve rapor yazmak için kullanılan lisanın açıklanması, tıbbi kitapların anlaşılması, temel anatomi, vücudun kısımları, iskelet, organlar, sağlık vizesi ve belgesi, izolasyon ve bulaşıcı hastalıklar, karantina, denizde ölüm, gemide alkolizm ve ilaç(uyuşturucu)bağımlılığı, ilaç listesi.

MAT 102 - Matematik II
Sonsuz seriler, Geometrik seriler, Kuvvet serileri, Toylor serileri, Parametrik denklemler, Kutupsal koordinatlar, Vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların limiti, kısmi türevi, zincir kuralı, kritik değerler küresel ve yerelekstrem. Katlı integraller ve uygulamaları. Üçlü integral, silindirik ve küresel koordinat sistemleri.

NVG 102 - Seyir II
Özel seyir türlerinin tanıtılması, Düzlem seyri, volta seyri, enlem seyri, orta enlem seyri, düzlem seyri ve merkator seyri problemleri, rota ve kerteriz kavramı, gerçek ve göreli kerteriz ve çevrimleri, manyetik pusulanın tarihçesi, kısımları, doğal ve yapay sapmanın tanıtımı, doğal ve yapay sapmanın pusla değerine uygulanması ile hakiki rota değerini bulma veya tersi olarak pusla değerini bulma, yapay sapma çizelgesinin hazırlanışı,manyetik pusla düzeltmesi, Cayro puslanın tanıtımı veçalışma prensipleri, köprüüstündeseyirle ilgili olarak kullandığımız tüm seyir aletlerinin tanıtımı,parakeet seyri, DR, EP, FIX mevkilerin öğretilmesi, kıyı seyri yöntemleri, kıyı seyrinde fix mevki bulma yöntemleri, radarın kıyı seyrinde kullanımı, kılavuz kitaplarının ve haritaların kullanımı.Fenerler ve sis işaretleri, fenerlerin karakterleri ve sınıflandırılması, fener kitaplarını kullanma, fenerlerin görünme mesafeleri, fenerlere ait kısaltmalar, sis işaretleri, Şamandıralıma sistemleri, sistem A ve sistem B’nin tanıtımı, lateral ve kardinal işaretlerin haritada gösterimi.

VAR 102 - Vardiya Standartları I
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Gemi Raporlama Sistemleri, Gemi TrafikHizmetlerine Uygun Raporlama (VTS), Köprü üstü Kaynak Yönetimi (BRM), Deniz Çevresinin Korunması, Emniyetli vardiya tutma.

MAT 201 - Matematik III
Düzlem trigonometrinin tekrar. Trigonometrik fonksiyonlar. Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri. Sinüs ve kosinüs teoremleri. Logaritma’nın tekrarı, trigonometrik fonksiyonların logaritmaları. Küresel geometrinin ilkeleri. Dünya üzerinde koordinat sistemi. Bir açının haversine fonksiyonu. Küresel açı, küresel üçgen, küresel üçgenler ile ilgili formüller. Küresel üçgenler ile ilgili teoremler. Napier kuralları. Küresel dik üçgenler ve çeyrek daire üçgenleri. Denizcilik uygulamaları.

GEL 201 - Deniz Elektroniği
Yarı iletkenler teorisi, diyotlar, diyot devreleri. Tranzistorlar, tranzistorlu devrelerin çözümlenmesi, tranzistorlu yükselteçler. Alan etkili tranzistorlar.Geri beslemeli yükselteçler ve osilatörler. Güç yükselticileri. Multivibratörler. Modülasyon. Antenlerin özellikleri, elektromagnetik dalgaların özellikleri ve yayılma. Anten tipleri ve özellikleri.

GİN 201 - Gemi İnşa I
Gemilerin boyutları, çeşitli gemi formları, general corgo tanker, dömeci, obo, konteyner, ro/ro ve yolcu gemilerinin tipleri ve konstrüksiyon özellikleri, gemi genel aranjman planları, ambarlar, makine dairesi, baş ve kıç pik tankları, dabılbotum tanklar, ambar ağızları, su geçirmez perdeler, sıvı yük tankları, postalar, bayraklar, kemereler, öksüz kemereler, borda saçları, tank toplar, stringerler, stifnerler, bodoslamalar, kasaralar, üst yapılar, sintineler, top side tanklar, ambar kapakları, loçalar, babalar, boru devreleri, baş ve kıç dikmeler, pervaneler, saft tüneli, pervane şaftı,fribord, draft markaları, gemi inşa emniyet belgesi, kontroller.

HUK 251 - Hukuka Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku
Sosyal hayatı düzenleyen kurallar; Hukuk dalları tanıtımı, yargı organlarının tanıtımı ve görevleri, medeni kanun sistemi. Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, borç ilişkisi ve kaynakları, akitler, haksız fiiller, haksız iktisap, borcun ifası, borçların üçüncü kişilere etkileri, borcun sona ermesi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar.Ticaret hukukuna giriş. TTK’na göre ticari iş, ticari hüküm, ticari işletme, tacir, tüccar yardımcıları, ticaret şirketleri, kıymetli evrak. Milletlerarası hukuk.

MEN 201 - Denizcilik İngilizcesi 
Gemiler, sınıflandırılmaları, bölümleri, İngilizce denizcilik terimle, denizde emniyet ve yangınla mücadele konusunda İngilizce terimler, deniz haritaları ve denizcilik neşriyatı İngilizcesi, meteoroloji İngilizcesi, deniz ticari işletmecilik İngilizcesi, deniz teknik işletmecilik İngilizcesi, deniz ve liman idaresi ve deniz hukuku İngilizcesi, İngilizce gemi belgeleri ve yükle ilgili İngilizce belgeler, gemi kayıtları ve denizcilik yazışmaları İngilizcesi, gemi bakim-tutum ve onarımında kullanılan İngilizce, sörvey ve denetleme İngilizcesi, haberleşme İngilizcesi, acil durum ve emniyet mesajlarında kullanılan İngilizce, tıbbi acil durum haberleşmesinde kullanılan İngilizce.

NVG 213 - Seyir III
Kıyı seyrinde dikkat edilecek noktalar, kıyı seyrinde seyir planlaması esasları, trafik ayrım düzenlerinde, boğaz geçişlerinde, kıyıya yakın ve kıstlı görüşte seyir kuralları, akıntı ve rüzgâr etkisinin hesaplanması, akıntı seyir üçgeni ve problemlerinin çözümü, Gel-git’in temel teorisi, en az alçak su ve ilgili kavramlar, en yüksek su ve ilgili kavramlar, ana liman ve tali liman için gel-git çözümleri, gel-git akıntıları ve hesaplanması, büyük daire seyri, bileşik seyir, okyanus seyirlerinde seyir planlaması, okyanus seyri ile ilgili notik yayınların kullanılması, kurtarma ve yardım amaçlı seyir esasları, yüksek enlemlerde ve buzda seyir esasları, jurnal tutma ve ilgili kurallar, kıyı seyrinde ve limanda jurnal tutma esasları.

VAR 201 - Vardiya Standartları II
Seyir vardiyasından sorumlu zabitlerin çatışma ve “ karaya oturma tehlikelerine karşı sorumlulukları,seyir gerekleri, seyir aletlerini kullanma ve kontrol, vardiya teslim alma ve teslim etme usulleri, kılavuz kaptan ile seyir, gözcülük, radar kullanma, kıyı seyri, kısıtlı görüşte seyir, kaptana haber verilmesi gereken durumlar, köprü üstündeki personeli yönetmek, demir vardiyası ve prensipleri, liman vardiyası, limanda can-mal ve gemi emniyetinin temini,liman kuralları, liman vardiyası devir teslim usulleri,limanda kötü hava, çatışmayı önleme tüzüğünün tekrarı,deniz kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemler ve MARPOL 73/78 hakkında bilgi verilmesi.

BİL 202 - Bilgisayara Giriş
Bilgisayarların fonksiyonel yapısı ve çevre birimleri. Mikrobilgisayar işletim sistemleri ve fonksiyonları. Bilgisayar yazılımları,programlama dilleri ve algoritmalar.Bir programlama lisanının elemanları: değişkenler, sabitler, aritmetikişlemler, kontrolyapıları, fonksiyonlar ve altprogramlar. Programların geliştirilmesi ve denenmesi. Uygulama paket programları (kelime işlemciler, tablo programları ve veri tabanları.) DOS ve WINDOWS programları. Temel paket programları hakkında bilgi. Norton Commander, Norton Utilities, Word 7, Excel 6, Corel Graphics ve DBASE. Programlamaya giriş, kompayler ve translatörler hakkında bilgi, BASIC programlamasının ilkeleri.    

GÜV 214 - Denizde Güvenlik III
SOLAS 1974 Konvansiyonunun genel tanıtımı, bölümleri, ekleri ve kuralları hakkında bilgi. Can kurtarma teçhizatı,filikalar, şişirme can salları, mataforalar, can kurtarma vasıtalarında bulunması gerekli malzemeler, can kurtarma vasıtalarının bakım tutumu, gemiyi terk, denizden adam kurtarma, suda yaşam ve hipotermi, can kurtarma vasıtalarında yaşam, arama kurtarma ve yardım, kurtarma ve yardım organizasyonları, gemilerin can kurtarma teçhizatı bakımından kontrolleri, can kurtarma vasıtaları sertifikası. Denizde sağ kalma.

GYD 202 - Gemi Dengesi
Gemilerin boyutları, boyutlar arası ilişkiler, gemilerin tonajları, kuvvetler ve momentler, ağırlık merkezi, yoğunluk ve özgül ağırlık, yüzme kanunları, enine denge, doğrultucu kol GZ, çeşitli denge durumları, enine hareket merkezi, stiff ve tender gemiler, önerilen GM yükseklikleri, negatif GM- den kaçınma, serbest sıvıların dengeye etkisi, stabilite eğrileri, boyuna denge, trim, boyuna dengenin günümüz denizciliğinde kullanılması, tahıl yüklemesi, tahılın doğurduğu yatırıcı momentler, statik stabilite diyagramı, simpson metodunun alan hesaplanmasında kullanılması, gemi mukavemeti, statik kuvvetler, dinamik kuvvetler, gerilme, kesme kuvveti, eğilme momenti, Bonjean eğrileri, Murray metodu, draft sörvey.

LMT 201 - Limanlar ve Terminaller
Limanların genel tanımlaması, terminaller, pierler, rıhtımlar, iç su geçitleri ve kanallar, limanlarda kullanılan deniz araçları, ambarlar, containerlerin bekletildiği liman içerisindeki alanlar, yük elleçleme araç ve gereçleri, limanlarda gemilere verilen hizmetler, gemilerin limanlara girişleri ve yanaşmaları, gümrük mevzuatları ve sertifikalar, kaçak yolcu, geminin liman ve gümrük yetkililerine verecekleri bilgiler ve ilgili formlar, Port State Control, Serbest Liman Bölgeleri.

MRV 202 - Gemi Elleçleme ve Manevrası I
Değişik detveyt, draft, trim, sürat ve omurga altında kalan su miktarının gemilerin dönme dairesine ve durma mesafesine olan etkileri. Rüzgar ve akıntıların gemiyi abramaya olan etkileri. Denize adam düştüğü durumlarda uygulanak manevra yöntemleri. Aniden çıkan çok sert rüzgarların gemiyi kullanmaya olan etkisi. Yanaşma ve kalkma manevraları.Manevralarda kullanılan halatların adları ve kullanılma yöntemleri, halatların bosalanması ve volta edilmesi. Manevralarda usturmaca  kullanılması ve önemi. Halat kesilmesini önleyici tedbirler. El incesi fırlatma yöntemleri. Demir manevraları. Demir yeri seçimi, derin suya demirleme, verilecek kaloma miktarı demir manevralarında köprüüstü ile yapılacak işaretleşmeler.

NVG 214 - Seyir IV
Astronomi seyrine giriş. Güneş sistemi ve gezegenler, dünyanın yörüngesi ve mevsimlerin oluşumu, dönenceler, dünyanın kendi etrafında dönüşü ve gece-gündüz oluşumu, gündüz süresinin değişiminin nedenleri, Gök küresi ve koordinat sistemi, Küresel seyir üçgeni ve elemanları, seyirde zaman kavramları ve zaman denklemi, yıldız saat açısı, meyil ve kutup mesafesi kavramları, GHA, LHA ve göksel boylam kavramları ve ilişkileri, Aries ve GHA ilişkisi, doğuş, batış ve alacakaranlık zamanlarının hesaplanması, rasat zamanının hesaplanması, Sextantın optic prensibi, sextantın kullanılması, sextantın hataları, sextantın hatalarının düzeltilmesi, Uzade hatası ve bulunması, sextant yüksekliğine uygulanacak düzeltmeler. Amplitude table ile cayro hatası, güneşin meridyen geçişi, ABC Tables ile hakiki azimuth ve cayro hatası, mevki hattının bulunması, sight reduction tables ile rasat mevkisinin bulunması.  

NVG 252 - Elektronik Seyir Yardımcıları I
Cayro pusla ve çalışma prensibi, Sperry ve Anschütz puslaları, ağırlık kontrolu, salınım ve söndürme, izleme düzeni ve tekrarcı(ripiter)ler, cayro puslanın çalıştırılması ve hataları, göndericili mıknatıs pusla. Otomatik pilot. Sesdalgalarının suda yayılması. Ekolu iskandil. Paraketeler Sonar. Elektromagnetik  dalgaların yayılması. Telsiz Kerteriz aygıtı. Faksimil. Navtex. Hiperbolik seyir sistemleri, Loran-C, Decca, Omega. Uydu seyir sistemleri, Transit ve GPS. Tümleşik seyir sistemi. Sefer bilgi kayıt sistemi(VDR). 

YÜZ 202 – Yüzme
Serbest stil yüzme tekniği, sırt üstü yüzme tekniği,  suda can kurtarma, suya atlama ve dalma teknikleri.

ACL 305 - Acil Durumlar
Acil durum yöntemlerinin planlanması, acil durumlarda gemiyi, yolcuları, yükü ve personeli koruma tedbirleri. Gemiyi karaya oturtma yöntemleri, karaya oturan gemilerde yapılacak işler ve alınacak tedbirler,  çatışma çatışmada alınacak tedbirler, acil durumlarda yolcuları koruma ve kurtarma. Yangın  veya patlamalardan sonra hasarlanan gemiyi çektirme yöntemleri, gemiyi terk yöntemleri, emercensi dümenin kullanılması hakkında bilgi, yedeklenmek ve yedeklemek yöntemleri tehlikedeki gemilere yardım, denize adam düşmede uygulanacak prosedür,limanda meydana gelen acil hallerde alınacak tedbirler.

ARS 301 - Simülator I
Simülatörün Kendi-Gemi özelliklerinin ve kontrollarının tanınması. Temel radar ve plotlamasının tekrarı. Kapalı denizlerde ve yoğun trafikli sularda radarla seyir ve çatışmayı önleme eksersizleri. Radarla trafik ayırım düzenleri içinde ve yakınında eksersizler. Başlıca ARPA sistemleri. ARPA için IMO performans standardları. ARPA’da hedeflerin izlemeye alınması. İzleme yeteneği ve sınırlılıkları, işlem gecikmeleri.

GDS 301 - GMDSS Simulator I
VHF R/T fonksiyonları, VHF-DSC fonksiyonları, VHF   R/T, DSC testleri, VHF R/T, tehlike, ivedilik, güvenlik ve rutin bağlantılar MF R/T fonksiyonları, MF-DSC fonksiyonları MF R/T, DSC testleri,MF R/T tehlike, ivedilik, güvenlik ve rutin RX/TX, HF R/T fonksiyonları, HF-DSC fonksiyonları, HF R/T, DSC tehlike, ivedilik, güvenlik ve rutin RX/TX. Radio-telex RX/TX. COSPAS/SARSAT, EPIRB ve INMARSAT SİSTEMİ, INMARSAT üzerinden genel haberleşme, Inmarsat üzerinden telefon, Inmarsat-C, Inmarsat-M, ücretlendirme.

HAB 301 - Deniz Haberleşmesi I
Yer istasyonlarını kullanarak tehlike, ivdelik ve emniyet mesajlarını alıp verebilmek için gerekli  yöntemler, G.M.D.S.S tanıtımı, yeni sistemin oluşumu ve uluslararası kurallar, COSPAS/SARSAT, EPIRB cihazları, INMARSAT sistemi, deniz alanlarının belirlenme   şekli, G.M.D.S.S’ t dinlenmesi zorunlu frekanslar, tehlike ve emniyet mesajları için kullanılan frekanslar, bölglere göre kullanılması zorunlu cihazlar, INMARSAT-A ve INMARSAT-C ile acil yardım çağrısı gönderilmesi, DSC sistemi, INMARSAT   uydularının genel haberleşmede kullanımı, anten yönlendirme, uydu-teleks haberleşmesi, uydu-telefon ve faks haberleşmesi, INMARSAT-M, ücretlendirme ve tahsilat.

HUK 351 - Deniz Ticaret Hukuku I
Deniz Hukuku bölümleri  ve konuları. Deniz Kamu Hukuku, Deniz İdare Hukuku. Deniz İdari Teşkilatı, görev ve yetkileri. Denizde can ve mal güvenliği. Gümrük işlemleri ve mali yükümlülükler. Gemi, gemi sicili, bayrağı, donatan, kaptan. Deniz Ceza Hukuku, deniz kirliliği ile ilgili düzenlemeler. Deniz Devletler Umumi Hukuku. Iç sular, karasuları,uluslararası geçişler, bitişik bölge, abluka, ambargo. Deniz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

NVG 325 - Seyir V
Güneş, ay ve gezegenlerin meridyen geçişlerini hesaplamak, meridyen geçişte enlem tayini, güneşin meridyen geçişinden enlem ve boylam bulmak. Yıldız bulucuların kullanımı (2102-D). Kutup yıldızından enlem tayini. Güneş, ay,gezegen ve yıldız rasatları ile, hesap makinası-logaritma cetvelleri ve hesaplanmış semt ve yükseklik cetvelleri yardımı ile fix mevki koymak, gök cisimleri yardımı ile pusla hatası bulmak. Can salı seyrinde astronomi seyrinin prensiplerinden yararlanma. Yıldız haritaları.

NVG 352 - Elektronik Seyir Yardımcıları II
Radar temel çalışma prensibi. Görüntü türleri.Radarın yetenek ve sınırlılıkları.görüntünün kurulması ve devam ettirilmesi. Uluslararası Denizcilik Teşkilatının radar performans standartları. Kontrollara ait semboller. Bakım - Tutum. Radarın seyirde kullanılması. Radar ve çatışmayı önleme kuralları. Plotlama. Çatışmayı önleme maksatlı manevrada plotlama uygulaması. Yarı otamatik plotlamalı radar. Otomatik radar. Manevra levhası ve üzerinde çözüm yapılması.

YEO 301 - Yük Elleçleme ve İşlemleri I 
Kuru yükler, ambarların yüke hazırlanması ve kontrolu, yüklerin ayırımı ve seperasyonu,  yüklerin emniyete alınması, yüklerin havalandırılması ve rutubet kontrolu, güverte yükleri, dondurulmuş     yükler, konteyner taşımacılığı. Yük donanımları, yükleme-boşaltmada emniyet, dip-tank yükleri, tehlikeli ve zararlı yükler, paketlenmiş tehlikeli yükler, dökme yükler, hububat taşımacılığı, tanker taşımacılığı, tankerlerin arrajmanları, boru devreleri, yük pompaları, tanklar ve kontrolleri, tank temizliği, tank yıkama usulleri, artık ve kirli su tankları, temiz balast, kirli balast, tankerlerde emniyet sistemleri, istif ve denge hesapları, yükleme hesapları, yükleme planları, draft ve trim

YİL 301 - YÖNETİM VE LİDERLİK I
Personel idaresi, iyi ilişkileri geliştirme prensipleri, yetki ve sorumluluk sınırları, ekip çalışması, çalışma koşulları. Personel organizesi idare yöntemleri, iş analizleri, özel görevlendirmeler, acil durum ve denizde emniyet konularında organizasyon, bakım tutum organizasyonu, kayıtların muntazam  tutulması, gemide yetki ve talimat zinciri, iş değerlendirme toplantıları, gemide eğitim, eğitim metodları, güvenlik eğitimi, acil durum eğitimleri, yük operasyonları eğitimi, bakım-tutum eğitimi,   sağlık ve temizlik konularında eğitim, ülkeyi temsil bakımından eğitim.

AİT 101 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi,ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

EKN 401 - Denizcilik Ekonomisi
Deniz teknik işletmeciliği,  kural ve düzenlemelerin takibi, gemilere uygun hale getirilmesi, gemi belgeleri ve denetimlerin takibi, gemi bakım tutum kayıtları ve yazışmaları teknik işletmecilik kapsamında personel eğitimi, emniyet ve ikmal yönetimi malzeme takibi kayıtlarının tutulması ihtiyaçların ve ikmallerin tamamlanması.

GÜV 421 - Denizde Güvenlik IV
SOLAS-74 ve STCW-78 konvansiyonları hakkında bilgi, yangın ve yangınla mücadel yöntemleri, role talimlerinin gemi jurnaline yazılması, yangınla mücadele cihazalarının kontrolü ve bakım tutumu, klass kuruluşları ile liman otoritelerinin yangın   konusunda gemileri denetlemelerine hazırlık çalışmaları, yangınla mücadele cihazlarının sertifikaları, gemi yangın söndürme planları, yangın ihbar cihazları, deniz can kurtarma ve yardım, cankurtarma vasıtalarının kullanılması ve bakım tutum, gemiyi terk, suda yaşam ve hipotermi, can kurtarma vasıtalarında yaşam, uygulamalı ilk yardım bilgileri, gemi ilaç deposu, gemilerde bulunması gerekli ilaçlar, uluslararası sağlık istasyonlarıyla haberleşme,acil durum yöntemleri, karaya arma ve çatışmada ilk alınacak tedbirler, acil durumlarda geminin, yolcuların, personelin ve yükün korunması ve kurtarılması. Güvenlik ve kalite yönetimi: Güvenlik, çevre koruma, kalite. Güvenlik ve kalite yönetimi için yasal ve ticari gereklilikler: ISM, Kalite konusunda standardlar. ISM yönetim sistemlerinin hazırlanması ve uygulanması. ISPS-Code ve uygulaması.

GYD 411 - Gemi Dengesi II
Gemi alan ve hacim hesapları, su yoğunluğunun drafta etkisi, serbest sıvıların dengesye etkisi, büyük yatma açılarında denge, stabilite dataları, trim ve meyil dinamik stabilite, yalpa periyodu ile GM hesaplanması, meyil tecrübeleri, 100 m küçük yolcu ve yük gemileri için denge tavsiyeleri, hububat taşıyacak gemilerin denge kuralları, gemilerin çeşitli hareketleri, yalpa, baş-kıç ve titreşim, havuzlama ve karaya oturma da denge, kesme kuvveti, eğilme momenti, burulma gerilmesi, hasarlanmada denge, su dolan bölümler, su almada enine denge, su almada boyuna denge, draft sörvey.

HUK 451 - Deniz Ticaret Hukuku II
Deniz Ticareti Hukuku, dalları, kaynakları, tarihsel gelişimi, özellikleri. Deniz Ticaret Hukukuna ilişkin uluslararası düzenlemeler. Gemi, denize ve yola         elverişliliği, bağlama limanı, sicili. Kaptan, tanımı, görev ve yetkileri, sorumluluğu, hakları. Donatan, gemi işletme müteahidi, donatan iştiraki. Donatanın sınırlı ve sınırsız sorumlulukları, Navlun sözleşmeleri, taşıyanın hakları ve sorumlulukları, sorumluluğun sınırları. Deniz kazaları, çatma,    kurtarma ve yardım, müşterek avarya. Gemi ve yük alacaklıları hakları. Deniz kirliliği ile ilgili düzenlemeler. Deniz sigortaları, sigrotanın tanımı, önemli kavramlar sigorta poliçesi, sigorta sözleşmeleri, müşterek avaryada sigortanın fonksyonu, denizcilik uygulamasında önemli sigortalar, tekne ve makina techizatı sigortası. Türk tekne poliçesi genel şartları ve institute şartları, P ve I  klüp sigortası.

MEN 401 - Denizcilik İngilizcesi II 
Gemiler, Siniflandirilmalari, Bölümleri, İngilizce Denizcilik Terimle, Denizde Emniyet Ve Yanginla Mücadele Konusunda İngilizce Terimler, Deniz Haritalari Ve Denizcilik Neşriyati İngilizcesi, Meteoroloji İngilizcesi, Deniz Ticari İşletmecilik İngilizcesi, Deniz Teknik İşletmecilik İngilizcesi, Deniz Ve Liman İdaresi Ve Deniz Hukuku İngilizcesi, İngilizce Gemi Belgeleri Ve Yükle İlgili İngilizce Belgeler, Gemi Kayitlari Ve Denizcilik Yazişmalari İngilizcesi, Gemi Bakim-Tutum Ve Onariminda Kullanilan İngilizce, Sörvey Ve Denetleme İngilizcesi, Haberleşme İngilizcesi, Acil Durum Ve Emniyet Mesajlarinda Kullanilan İngilizce, Tibbi Acil Durum Haberleşmesinde Kullanilan İngilizce.

MRV 401 - Gemi Elleçleme ve Manevrası II
Her türlü hava şartlarında ve akıntılarında durma mesafesini göz önünde bulundurarak pilot gemilerine veya istasyonlarına yaklaşırken yapılacak manevralar. Dar kanallar ve nehirlerde akıntı etkisinde kalan gemiyi abrama yöntemleri, çeşitli hava şartlarında romörkörlü veya romörkörsüz yanaşma-kalkma yöntemleri. Demirlerme, açık demir yerlerinde yük limbo operasyonları. Havuzlanma. Kötü hava koşullarında yağ kullanarak gemiyi abrama. Değişik süratlerde gemilerin manevra ve makine karakteristiklerine gore durma     mesafesi ve dönme dairesinin tespiti. Buzda seyir ve güvertede buz biriktiği hallerde emniyet tedbirleri. Trafik ayırım seperasyonlarını kullanma ve bu bölgelerdeki manevralar hakkında bilgi.

NVG 425 - Seyir VI
Kıyı seyrinde seyir planlaması yapabilmek, kıyı seyrinde kullanılan tüm notik yayınları ve haritaları kullanabilmek için gerekli seyir bilgisi, kısıtlı sularda gece ve gündüz seyir planlaması yöntemleri, ağır trafikte ve trafik ayırım düzenlerinde seyir planlaması yöntemleri, kısıtlı görüş koşutlarında seyir planlaması yöntemleri, buzul tehlikesinin varlığında seyir planlaması yöntemleri, büyük gel-git etkisi altında seyir planlaması yöntemleri, belirtilen koşulların birden fazlasının gerçekleşmesi olasılığında seyir planlaması yöntemleri, okyanus seyrinde okyanus geçişleri ile ilgili tüm yayın ve haritaları kullanarak mesafeyi, meteorolojik ve oşinografi koşulları değerlendirerek seyir planlaması yöntemleri.

OSN 401 – METEOROLOJİ & OŞİNOGRAFİ
Okyanus haritasının amacı okyanus sirkülasyonu ve okyanus ısı dağılımı, okyanus atmosfer ile etkileşim nasıl ve okyanus bizim iklim korumak oynadığı rolü bir anlayıştır. Daha fazla okyanus yaşayan ve olmayan kaynakları hakkında bir fikir sahibi olmak için, okyanuslar ve büyük anlaşma üzerinde mans etkisi kirliliği karşı okyanusları korumak için.

VAR 411 - Vardiya Standartları III
Seyir ve liman vardiyası esasları ve uygulanacak yöntemler, çatışmayı önleme kurallarının değerlendirilmesi, çeşitli olaylarda çatışma hatalarının taraflara göre tespiti, kılavuz kaptan ile bilgi alışverişi, liman vardiyalarının emniyet açısından değerlendirilmesi, tehlikeli yük, yükleme ve boşaltmalarında alınacak tedbirler ve makina bölümü ile koordinasyon, deniz kirliliğinin getireceği sorumluluklar, deniz kirliliğini önleyici tedbirler, deniz kirliliği durumunda yapılacak işler, yağ kayıt defterinin muntazam tutulması, IOPP sertifikası ve kontroller.

ARS 402 - GMDSS Simulator II
Gmdss simülatörü ve gerçek kullanarak aciliyet, güvenlik ve rutin iletişim egzersizleri radyo ekipmanı. Radiotelephony iletişim ve SMCP egzersizleri. Sar operasyonları. Gemi radyo istasyonu gözetleme işlemleri. Uluslararası sinyal kuralları tatbikatları.

DUM 499 - Mezuniyet Projesi
Teorik ve teknolojik araştırmalara dayalı, iyi tanımlanmış, güncel bir problemçözümlenmesi ve sonuçların görsel araçlarla sunulması gerekir.

YİL 402 – YÖNETİM VE LİDERLİK II
Personel yönetimi, planlama, organizasyon, personel istihdamı, liderlik, kontrol.    
 
GDS 402 - Simülatör II
ARPA ’da görüntünün kurulması ve devam ettirilmesi, hedefe ait bilgilerin gösterimi, görüntüyü anlamada yapılan hatalar. Görüntülenen bilgilerdeki hatalar. ARPA ‘da sistemin çalışma denemeleri, görüntülerden bilgilerin elde edilmesi. ARPA ’ya aşırı güvenin tehlikeleri. ARPA görüntülerinden bilgilerin elde edilmesi. ARPA ‘da 1972 Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması.

GMG 412 - Gemi Makineleri II
Ana makine, dizel motorlar, stimli türbinler pervane ve şaft, köprü üstü kontrol, yardımcı makineler, kazanlar, tatlı su üretim sistemleri, pompalar, dümen motorları, jeneratörler, alternatörler, soğutma, klima ve havalandırma, dengeleyiciler, sintine separötörleri ve filtreleri, arıtma sistemleri, çöp öğütücüler, güverte makineleri, hidrolik sistemler, yakıt sarfiyatı.

HAB 412 - Deniz Haberleşmesi II
Yer istasyonlarını kullanarak tehlike, ivedilik ve emniyet mesajlarını alıp verebilmek için gerekli  yöntemler, G.M.D.S.S tanıtımı, yeni sistemin oluşumu ve uluslararası kurallar, COSPAS/SARSAT, EPIRB cihazları, INMARSAT sistemi, deniz alanlarının belirlenme şekli, G.M.D.S.S’ t dinlenmesi zorunlu frekanslar, tehlike ve emniyet mesajları için kullanılan frekanslar, bölgelere göre kullanılması zorunlu cihazlar, INMARSAT-A ve INMARSAT-C ile acil yardım    çağrısı gönderilmesi, DSC sistemi, INMARSAT uydularının genel haberleşmede kullanımı, anten yönlendirme, uydu-teleks haberleşmesi, uydu-telefon ve faks haberleşmesi, INMARSAT-M, ücretlendirme ve tahsilat.

MMC 402 - Kiralama ve Brokering
Charter sözleşmesi ve mahiyeti, mukayeseli hukukta ve Türk Hukukunda charter sözleşmeleri, charter sözleşmelerinde masrafların dağılımı, charter party ve fonksiyonu. Uluslararası sözleşmelerin ve konşimento tanziminin charter party’lere etkisi. Charter party’lerde yer alan klozlar, uluslararası uygulamada charter party formları üzerinde çalışmalar.

YEO 412 - Yük Elleçleme ve İşlemleri II
Teknik işletmecilik, genişletilmiş survey programı, klas değiştirme, klasdan düşme, survey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, kural ve kararların takibi gemilerin uygun hale getirilmesi gemi belgeleri ve denetimlerin takibi (PORT STATE CONTROL) yanlış yükleme, ISGOTT, IMSBC.