DFZ 101 / Denizciler İçin Fizik I
Bu ders, fizik ve mekaniğin kavramsal konularını tanımak ve anlamak için tasarlanmıştır. Temel mühendislik problemlerini çözme yöntemlerini uygulamalı olarak mühendislik bilimlerindeki ilgili alanlardaki ilk kavramlara yönlendirir. Bir boyutlu ve iki boyutlu hareketlerin kinetik problemlerini vektör kullanarak analiz edebilir. Uygulamalı kuvvetler nedeniyle temel hareket metotlarını uygulamak. Temel fizik bilimlerini ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulamalı bilgi birikimine uygulamak ve bütünleşmiş etmektedir.

GMG 101 / Gemi Makinelerine Giriş I
Gemi makinelerine giriş dersinin amacı, gemi makine ve ekipmanlarının tanımı, ana ve yardımcı makinelerin, güç üretim sistemlerinin, pervane çeviren makinelerin tanıtılması, temel motor teorisinin ortaya konulması, gemi motorlarına hareket veren sistemlerle, yardımcı düzeneklerinin tanınmasıdır. Gemi kazanlarının, buhar ve ısıtma sistemlerinin önemi ve yardımcı bileşenlerinin temel çalışma ilkelerinin parçaları ile birlikte öğrenilmesi, makine ve güverte yardımcı ekipmanlarının sınıflandırılması ve temel işlevlerinin öğrenilmesidir.
 
GMM 101 / Atölye I
Atölyenin amacı: atölye Güvenlik Koruma öğretmektir, malzemelerin üretimi için, El Aletleri kullanımı ve ölçüm teknikleri işaretleme. Kaynak işlemi için ortak ve temel kaynak bilgi ve girdi.

GÜV 101 / Denizde Güvenlik I
Denizde canlı kalma. Can kurtarma araçları ve donanımları temel ilkyardım bir kaza ya da acil durum karşılaşması halinde yapılması gerekenler. Yorgunluk, stres kontrolü.  Personel eğitimi ve sosyal sorumluluk.

KİM 101 / Denizcilik Kimyası
Bu ders, fiziksel ve kimyasal temel unsurları öğrenmenize yardımcı olacaktır. Deniz ekosistemlerini etkileyen oşinografi. Disiplinler arası bir yaklaşım kullanır Deniz suyunun, okyanus akıntılarının, hava-deniz kuvvetlerinin ve kimyasalların özelliklerini incelemek süreçler deniz ortamını belirler ve ilgili özel örnekleri inceleriz Besin varlığı, okyanus asitlenmesi ve biyolojik verimliliğin korunmasını tartışır.

MAT 101 / Analiz I
Ders kapsamında, Limit ve süreklilik, Türevler, Türev kuralları, Yüksek mertebeden türevler, Zincir kuralı, İlgili oranlar, Rolle ve ortalama değer teoremi, Kritik Nokta, Asimptotlar, Eğri çizimi, İntegraller, Temel Teoremi, Entegrasyon teknikleri, Belirli ve Belirsiz integraller, Geometri ve bilimdeki uygulamaları, Belirsiz şekiller, L'Hôpital Kuralı, Genelleştirilmiş integraller konuları anlatılır.

TMD 101 / Teknik Çizim I
Teknik Çizim I, bir dizi teknik ve mesleki alan için ön şart olan bilgi ve becerileri sunmaktadır. Konu, öğrencilere mekânsal istihbarat, yaratıcılık ve çizim becerileri geliştirmelerinde yardımcı olur; böylece yaratıcı olurlar ve üretimden önce tasarımlara ihtiyaç duyan sosyal, ekonomik ve mesleki sorunların çoğunu çözmeye yardımcı olur.

TMD 205 / Malzeme Bilimi
Malzeme biliminin amacı, dökme demir, çelik ve demir dışı metallerin üretim yöntemlerini öğretmektir. Tüm metallerin metal döküm ilkesi ve sınıflandırılması. Metallerin plastikle işlenmesi ve prensipleri. Malzemelerin Sınıflandırılması ve Değerlendirme Teknikleri ve Kaynak Teknikleri ve İlkeleri. Malzeme geliştirme ve ısıl işlem teknolojisi temelleri. Deniz mühendisliği malzemeleri ve farklı uygulamalarda gerekli kriterler.

BDN 102 / Beden Eğitimi I
Beden yeterliliğini geliştirmeye yönelik programları ileri düzeye çıkarmak için gemi ve dar mahallerde kullanabilecek programları üretmek.  Öz güveni geliştirecek bedensel aktiviteleri deniz koşullarına uygun programlarda eğitimlerin verilmesi.

DFZ 102 / Denizciler İçin Fizik II
Bu ders, fizik ve elektromanyetik kavramları tanımak ve anlamak için tasarlanmıştır. Elektromanyetizmanın kavramsal konularını tanımak ve anlamak. Mühendislik bilimlerinde ilgili alanların temellerine dair ilk bakış açılarına yol açan temel elektromanyetizma problemlerini çözme yöntemlerini uygulamak. Basit dirençli devreleri analiz eder. Devre teorisinin temel yöntemlerini DC devrelerine uygulamak. Temel fizik bilimlerini ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini çalışan bir pratik bilgiye uygulamak ve bütünleşmiş etmektedir.

GMM 102 / Atölye II
Üretim ve ortak uygulamalar için atölye ekipmanı kullanımı. Karbon çelikleri ve diğer yapısal gemi elemanları üzerinde emniyetli çalışma yükümlülüğü altındaki deniz onarım teknikleri.

GMM 104 / Dizel Motorlar I
Dizel Motorların amacı, Dizel Motor teorisi, içten yanmalı motor açısından farklı yakıt türleri için yakıt yakma senteziyle uğraşan Dizel Motor termodinamik çevrimi hakkında bilgi kazanmaktır. Dizel motor parçaları ve kinematik bileşenleri, deniz dizel motorlarında ana hedef niteliğindedir.

GUV 102 / Denizde Güvenlik II
SOLAS 1974 ve SOLAS'ın değişiklikleri, kuralları ve düzenlemeleri. Yangın, yangın önleme, yangın sınıfları, yangınla mücadele, yangın söndürme ekipmanı, sabit ve portatif yangın söndürücüler, itfaiyeci kıyafeti, solunum aparatları, hortumlar ve ağızlıklar, uluslararası kıyı bağlantıları. Yangın söndürme ekipmanlarının kontrolü. Yangınla mücadele planları. Güvenlikle ilgili yaygınlaştırma (Güvenlik Tanıtımı),Güvenlik Awarness (Güvenlik Farkındalık), Belirlenmiş Güvenlik Görevleri (Belirlenmiş)Güvenlik Görevleri).

MAT 102 / Analiz II
Analiz II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.

MED 106 / Denizcilik İngilizcesi I
Amaç, deniz mühendisliği terminolojisinde gerekli olan kelime hazinesi oluşturmaktır. Bu terminoloji, teknik dokümantasyon olarak kullanılacak, makine mühendisliği ile ilgili temel kaynak hedefleri ile öğrencilere belirli bir okuma kavrayışında yardımcı olacaktır.

TMD 203 / Statik
Statik amacı, vektörlerin incelenmesi, sonuç kuvvetlerin hesaplanması, parçacıkların ve rijit cisimlerin denge denklemlerinin hesaplanması, ağırlık merkezinin ve eylemsizlik momentinin hesaplanması, yapısal momentumun hesaplanması da dâhil olmak üzere temel mühendislik mekanik teorisinin ve uygulamalarının kavranmasıdır. Kafeslerin analizi ve kuru sürtünme.

GEL 201 / Gemi Elektroniğine Giriş
Elektroniğe giriş, mühendislik çalışmaları için sunulması amaçlanmıştır; Kaptan veya mekanik olmayı planlayan öğrenciler. Devrelerde diyot uygulamaları, transistorlar, devrelerde transistörler, transistör yükseltici. Filed effect transistor. Geri besleme kuvvetlendiricileri ve osilatörler. Güç yükselteçleri. Multivibratörler. Modülasyon. Antenler ve Elektromanyetik dalgaların yayılımı.

GİN 201 / Gemi İnşa
Tankerler hakkında temel bilgi, yük işlemleri hakkında temel bilgi, petrol ve kimyasalların fiziksel özellikleri hakkında temel bilgi, tanker emniyet kültürü ve emniyetli yönetimi, tanker işlemleri ile ilgili tehlikeler, tehlikeli durumların kontrolü, yük emniyet bilgi kartı (MSDS), gaz ölçüm cihazları vb. Donanımın düzgün kullanımı ve fonksiyonları, emniyet donanımı ve koruyucu aygıtları düzgün kullanımı.
 
GMM 201 / Gemi Ana Ve Yardımcı Makinelerinin Operasyonu I
Gemi ana ve yardımcı makinelerinin operasyonu dersinin amacı bakım ve onarım yöntemleri ile ilgili gemi makine işlemleri hakkında temel bilgileri kazandırmaktır. Makine ömründe imalatçının ürünün ölçme kontrolleri, büyük parçaların boyut kriterleriyle ve farklı makine konseptlerinin yedek parça bilgilerini, işletimini, söküm ve montaj detaylarını farklı makine tipleri için ele alır. Ders işletim düzeyinde olup, öğrenciyi staj öncesi hazırlık açısından geliştirmeyi hedeflemektedir.

GMM 203 / GemiYardımcıMakineleri I
Gemi ana ve yardımcı makinelerinde kullanılan destek sistemlerinden pompalar ve boru sistemlerinin temel devre bileşenlerine dair bilgilerin aktarımıdır.

MAT 112 / Lineer Cebir
Lineer denklem sistemleri, elementer satır işlemleri, eşelon formu, Gauss eliminasyonu metodu. Matris cebiri; elementer matrisler, ters matrisler, simetrik matrisler; determinant. Vektör uzayı; alt uzay, Lineer bağımsızlık, Germe, Boyut. Dual uzayı, Dual tabanlar, taban değişimi. Linner dönüşümler, Lineer dönüşümlerin matris gösterimi. Rank, Çekirdek.

TMD 207 / Termodinamik I
Termodinamiğin amacı termodinamik ilkelerin mühendislik kullanımına odaklanarak enerji ve enerji dönüşümleri ile ilgili temel kavramlar hakkında temel bilgi kazanmaktır. Sistem açıklaması yapılır ve termodinamiğin birinci yasası ayrıntılı olarak açıklanır. Termodinamiğin birinci kanunun farklı sabit devreli cihazlar ve çevrim türleri üzerine uygulanması yapılacaktır.

BİL 202 / Bilgisayara Giriş
Bilgisayarların fonksiyonel yapısı ve çevre birimleri. Mikrobilgisayar işletim sistemleri ve fonksiyonları. Bilgisayar yazılımları, programlama dilleri ve algoritmalar. Bir programlama lisanının elemanları: değişkenler, sabitler, aritmetikişlemler, kontrolyapıları, fonksiyonlar ve altprogramlar. Programların geliştirilmesi ve denenmesi. Uygulama paket programları (kelime işlemciler, tablo programları ve veri tabanları.) DOS ve WINDOWS programları. Temel paket programları hakkında bilgi. Norton Commander, Norton Utilities, Word 7, Excel 6, Corel Graphics ve DBASE. Programlamaya giriş, kompayler ve translatörler hakkında bilgi, BASIC programlamasının ilkeleri.   

GMM 202 / Gemi Yardımcı Makineleri 2
Gemi yardımcı makineleri II dersi farklı kazan ve diğer yardımcı makine sistemlerinde pompalamaya giriş bilgileri, yükleme ve tahliye ekipmanları,balastuygulamaları, yardımcı uygulama sistemlerinin operasyonlarını içermektedir. Güç üretim ekipmanlarının ve alternatörlerin teknik bilgileri. Gemi halat ırgatları, demir ırgatları,kreynler,mataforalar ve dümen sistemleri bu dersin konusudur.

GÜV 214 / Denizde Güvenlik III
SOLAS 1974 Konvansiyonunun genel tanıtımı, bölümleri, ekleri ve kuralları hakkında bilgi. Hızlı can kurtarma botu, can kurtarma teçhizatı, filikalar, şişirme can salları, mataforalar, can kurtarma vasıtalarında bulunması gerekli malzemeler, can kurtarma vasıtalarının bakım tutumu, gemiyi terk, denizden adam kurtarma, suda yaşam ve hipotermi, can kurtarma vasıtalarında yaşam, arama kurtarma ve yardım, kurtarma ve yardım organizasyonları, gemilerin can kurtarma teçhizatı bakımından kontrolleri, can kurtarma vasıtaları sertifikası. Denizde sağ kalma, Yolcu gemilerinde çalışma eğitimi.

MAT 201 / Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel denklem kavramı, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç -değer problemleri, genel çözümler, değişkenlere ayrılabilen denklemler, homojen denklemler, homojen hale dönüşebilen denklemler, tam diferansiyel denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli ve Ricatti tipi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, değişkenlerden birini içermeyen ikinci dereceden denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri.

MAT 301 / Mühendisler için Sayısal Analiz
Hata analizi, lineer denklem ve denklem takımlarının çözümü, lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının çözümü, Enterpolasyon, sayısal türev, sayısal integral, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.

TMD 204 / Dinamik
Parçacıkların kinematiği ve kinetiği; Newton yasaları; Enerji ve momentum yöntemleri; Parçacıklar sistemi; Katı cisimlerin düzlemsel hareketlerinin kinematiği ve kinetiği; Katı cisimlerin düzlemsel hareketi.

TMD 306 / Akışkanlar Mekaniği I
Ders materyali, akışkanlar mekaniğinin kavram ve uygulamalarına giriş ve akışkan davranışı, iç ve dış akışlar, sıkıştırılamaz boru sistemlerinin mühendislik uygulamalarının analizi ve dış aerodinamik, potansiyel akış teorisi de dâhil olmak üzere ideal akışkan akışı üzerine yoğunlaştırma ile boyut analizi ve İdeal akışlı akışkan çözümleri.

YÜZ 202 / Yüzme
Serbest stil yüzme tekniği, sırt üstü yüzme tekniği,  suda can kurtarma, suya atlama
Ve dalma teknikleri.

DID 301 / Denizcilik İdaresi I
Denizciler, STCW-78 sözleşmesinin 1995 revizyonuna göre, mürettebatı yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak için ticaret kaptanını teslim edecekler.

GMM 301 / Gemi Elektrotekniği I
Elektrik devreleri, şemaları, dağıtım panoları, sigortalar. Tüm elektrikli makineler, AC DC transformatörlerin çalışma prensipleri, elektrik motorları ve jeneratörleri, motorların marş motorları, mono-faz ve tri-phase elektrik. Bakım, bozuklukların belirlenmesi ve onarımı. Deniz uygulamalarında güvenlik için önlem alın.

GMM 303 / Makine Similatörü
Makine dairesi Simülatörü dersinin amacı, tam fonksiyonlu makine dairesi ve gemi uygulamalarını STCW kod 6.10 model ders ve yönetmelikleri uyarınca öğrencilere göstermektir.

GMM 305 / Gemi Dizel Motorları II
Gemi makineleri mühendisliğine giriş amacı, deniz ekipmanları, Ana Motorlar, Aux için giriş hakkında bilgi sahibi olmak. Motor parçaları kullanım ve bakımı ile ilgili motorlar.

GMM 307 / Hidrolik Pnömatik & Otomatik Kontrol
Hidrolik ve Pnömatik'in amacı, karmaşık bir mekatronik sistemde pnömatik, elektro pnömatik ve hidrolik kontrol devrelerinin temellerini kapsar. Öğrenciler kontrol unsurlarının işlevlerini ve özelliklerini fiziksel ilkelere ve sistem içinde oynadıkları roller üzerine öğreneceklerdir. Veri sayfaları, devre diyagramları, yabancı saha adımı diyagramları ve fonksiyon çizelgeleri gibi teknik dokümanlar da ele alınacaktır. Pnömatik ve hidrolik kontrol devrelerindeki ölçümleri anlama ve gerçekleştirme yoluyla, öğrenciler arızaları tanımlamak, sınırlandırmak ve düzeltmek için sorun giderme stratejilerini öğrenir ve uygularlar. Sistem içindeki (elektro) pnömatik ve hidrolik bileşenlerin ve koruyucu güvenlik konularının önleyici bakımları tartışılacaktır.

HUK 351 / Deniz Ticaret Hukuku I
Deniz Hukuku bölümleri ve konuları. Deniz Kamu     Hukuku, Deniz İdare Hukuku. Deniz İdari Teşkilatı, görev ve yetkileri. Denizde can ve mal güvenliği. Gümrük işlemleri ve mali yükümlülükler. Gemi, gemi sicili, bayrağı, donatan, kaptan. Deniz Ceza Hukuku, deniz kirliliği ile ilgili düzenlemeler. Deniz Devletler Umumi Hukuku. İç sular, karasuları, uluslararası geçişler, bitişik bölge, abluka, ambargo. Deniz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

TMD 301 / Isı Transferi
Isı aktarımının temel mekanizmalarına giriş; İletkenlik, konveksiyon ve ışınım ve bu modaların kombinasyonlarının oluştuğu problemler. Uygulamalı sistemlere yapılan başvurular vurgulanmıştır. Amaçlar, ısı transferine izin veren fiziksel süreçlerin anlaşılması; Analitik becerilerin geliştirilmesi Ve gerçekçi mühendislik problemlerini işleme yeteneğini arttırmak. Bazı özel konular uygun bir şekilde ele alınacaktır. Kursun bitiminde, öğrenciler ısı transferini düzenleyen fiziksel süreçleri anlamalı; Sürekli ve geçici koşullar için sıcaklık dağılımlarını ve / veya enerji transfer oranlarını belirlemek için uygun yöntemlerle iletkenlik, onvection ve radyasyon transfer problemlerini analiz edebilir ve çözebilir; Ve genişletilmiş yüzeyler ve ısı eşanjörleri dâhil olmak üzere ortak ısı transfer takım ve cihazlarını analiz edebilecek ve tasarlayabilecektir. Bu beceriler, otomobil, mikroelektronik, HVAC, elektrik enerjisi üretimi ve imalatını içeren birçok endüstride son derece değerlidir.

TMD 303 / Makine Elemanları Tasarımı I
Makine tasarımının amacı, teorik olarak makine tasarımını anlamaktır; Makine elemanlarının bozulmasını önleme analizi. Tasarım, görev ve faaliyetlerdeki adımlar. Ayrıca mühendislik, tasarım süreci ve tasarımcının rolü, yineleme, karar verme, kaynak dönüşümü, sistemler ve cihazlar ve ihtiyaç çeşitliliği, ihtiyaç analizleri, fizibilite çalışması, ön tasarım, detay tasarımı, yenilenme bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.

AIT 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar.

GMM 401 / Gemi Elektrotekniği II
Bildiğimiz kadarıyla Elektrik Motorları, Jeneratörler ve Transformatörler elektromanyetik ve manyetik alanın tabanında çalışıyorlar. Deniz insanları bu tür makinelere tahtada yüz yüze gelecekleri için elektrik dağıtım panosunun, her türlü elektrikli makinenin, alarm sisteminin işlevleri bilinmelidir. Bu dersin amacı öğrencilere bu bilgileri vermek ve teorik olarak "Güzergâhın Hedefleri" bölümünde listelenen gemilere öğrenci hazırlamaktır.

GMM 403 / Ana ve Yardımcı Makine Operasyon Bakımı II
Gemi makineleri işletme mühendisliğinde makine ve güverte ekipmanlarının bakım ve onarım yöntemleri ile ilgili gemi makineleri operasyonel işlemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak. Makine ve sistem ömrü, büyük parçaları ve farklı yardımcı makine kavramların yedek parça bilginin çok boyutlu kritizasyonu üzerinde üretici standartlarında ürünlerin ölçü ve limitler dâhilinde tutulması çalışmalarını kontrol ve idame edilmesinin öğrenilmesini yönetim düzeyinde anlatmak.

GMM 405 / Gemi Kazanları ve Operasyonu
Gemi kazanları hakkında temel oluşturacak bilgi ve çeşitlendirilmiş operasyonel bilginin aktarımı,operasyonel işletme bilgilerinin yönetim düzeyinde derlenmiş birikimidir.

GMM 409 / Denizcilik İngilizcesi II
Denizcilik öğrencilerine İngilizce dil bilgisinin denizcilik alanındaki terminolojisini kullanma becerisini yönetim düzeyinde öğretmektir.
Makineileilgiliteknikdokümantasyonüzerindegereklikelimedağarcığını geliştirmek ve okuduğunu anlamanın yanı sıra mesleki literatürde yazabilme ve konuşmayı etkin kılmak, mesleğinin gerektirdiği yönetsel literatüre etkin şekilde raporlama, talep gibi özel noktalarda kullanma kabiliyetini kazandırmak.

GUV 421 / Denizde Güvenlik IV
SOLAS-74 ve STCW-78 Kuralları. Yangınla mücadele için bilgiler. Yangın söndürme için gemi ekibinin eğitim prosedürleri. Yangın tatbikatı kayıtları, yangın söndürme ekipmanlarının bakımı. Liman devleti ve sınıf araştırması kontrolünün hazırlanması. Yangınla mücadele ekipmanı belgeleri, yangınla mücadele planları ve yangın alarm sistemi. Denizde hayatta kalma, cankurtaran ekipmanları, cankurtaran ekipmanlarının işleyişi ve bakımı, denizde yaşam ve hiphotermiler, cankurtaran ve cankurtaranlarda yaşam. İlk yardım bilgisi, gemi ilaç deposu, gemi ilaçları, kıyı sağlık istasyonlarıyla iletişim. Acil durum prosedürleri, topraklama ve çarpışmada alınacak aksiyonlar. Acil ve tehlikeli durumlarda geminin, yolcuların, mürettebatın ve kargoların korunması. Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM), Toplam Kalite. ISPS Kodu ve uygulaması.

HUK 451 / Deniz Hukuku ve Uluslararası sözleşmeler II
Deniz Hukuku ve Uluslararası sözleşmeler II dersi, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen, uluslararası yasal mevzuatı içeren hukuk dalıdır.

TMD 202 / Üretim Teknolojileri I
Malzeme Teknolojisinin amacı, dökme demir, çelik ve demir dışı metallerin üretim yöntemlerini öğretmektir. Tüm metallerin metal döküm ilkesi ve sınıflandırılması. Metallerin plastikle işlenmesi ve prensipleri. Kaynak teknikleri ve ilkeleri. Isıl işlemler.

TMD 207 / Termodinamik II
Termodinamik II nin amacı gaz ve buhar çevrimleri hakkında temel bilgi kazanmaktır. Sistem açıklaması yapılır ve termodinamiğin ikinci yasası ayrıntılı olarak açıklanır. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasının farklı döngü türleri üzerine uygulanması yapılacaktır.

DID 402 / Denizcilik İdaresi II
Denizciler, STCW-78 sözleşmesinin 1995 revizyonuna göre, mürettebatı yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak için ticaret kaptanını teslim edecekler.

GMM 402 / Buhar ve Gaz Türbinleri
Buhar ve Gaz türbinlerine giriş amacı, buhar üretimi ve buhar türbinlerinin bileşenleri ve destek sistemleri ile ilgili formları, teorisine dayalı operasyonel hazırlıkları hakkında bilgi kazanmaktır. Gaz türbinleri ve farklı gaz fazları, darbe kuvvetleri ve etkileri ile. Bina ve gaz türbini, gemide deniz mühendisliği bilgisi olan operasyonel faaliyetlerin hazırlanması.

GMM 404 / Sörvey Prosedürleri
Sörvey prosedürleri öğrencilere, yükleme, tahliye, yakıt alımı ve diğer büyük 3'üncü parti denetim prosedürlerinin ana faaliyetlerine dayalı prosedürleri anlatmaktır. Bu ders hem gemi ve şirket iç, hem de dışında özel prosedürler ve kurallar dâhilinde ve imkânları ile operasyonel yönetim faaliyetlerinin sorumluluğunu, gerekli bilgiyi yerleştirerek, Gemi makineleri işletmek mühendisliği eğitiminin son adımı olarak, yönetim organizasyonda anahtar-çözüm faaliyetleri anlatılarak uygulamalı örnek dersler süresince yönetsel hukuk bilgi ve faaliyetleri anlatılacaktır.

GMM 406 / Soğutma ve iklimlendirme
Soğutma ve iklimlendirmenin dersinin amacı, soğutma ve havalandırma ekipmanlarının tanıtılması, soğutma parçalarının çalışması ve bakımı ile ilgili temel bilgileri kazanmaktır.

GMM 408 / Otomatik Kontrol
Otomatik Kontrol amacı, çeşitli hava ve gemi sistemlerine uygulanan geri bildirim kontrol sistemlerinin tasarımını ortaya koymaktadır. Konular, geri besleme sistemlerinin özellikleri ve avantajları, zaman-alan ve frekans-alan performans ölçümleri, kararlılık ve kararlılık derecesi, Kök lokus yöntemi, Nyquist kriter, frekans-alan dizaynı ve deniz otomasyon sistemlerinde durum uzayı yöntemlerini içermektedir.

GMM 412 / Makine Dairesi Simülatörü
Makine dairesi Simülatörü dersinin amacı, tam fonksiyonlu makine dairesi ve gemi uygulamalarını STCW kod 6.10 model ders ve yönetmelikleri uyarınca öğrencilere göstermektir.

DUM 499 / Bitirme Projesi
Teorik ve teknolojik araştırmalara dayanan iyi tanımlanmış güncel bir problem çözülmeli ve sonuçlar görsel araçlarla sunulmalıdır.

GYD 202 / Gemi Dengesi
Gemilerin boyutları, boyutlar arası ilişkiler, gemilerin tonajları, kuvvetler ve momentler, ağırlık merkezi, yoğunluk ve özgül ağırlık, yüzme kanunları, enine denge, doğrultucu kol GZ, çeşitli denge durumları, enine hareket merkezi, stiff ve tender gemiler, önerilen GM yükseklikleri, negatif GM- den kaçınma, serbest sıvıların dengeye etkisi, stabilite eğrileri, boyuna denge, trim, boyuna dengenin günümüz denizciliğinde kullanılması, tahıl yüklemesi, tahılın doğurduğu yatırıcı momentler, statik stabilite diyagramı, simpson metodunun alan hesaplanmasında kullanılması, gemi mukavemeti, statik kuvvetler, dinamik kuvvetler, gerilme, kesme kuvveti, eğilme momenti, Bonjean eğrileri, Murray metodu, draft sörvey.

TMD 310 / Hidromekanik
Akışkanlarda ve gazlarda durumun özellikleri ve değişimleri, akışkanlar dengesi (hidrostatik), kinematikte korunum ilkeleri (hareketli koordinat sistemleri, kontrol hacmi kavramı, Eulerian ve Lagrangian yöntemleri), enerji ve süreklilik denklemleri, gerilme-şekil değiştirme ilişkileri, diferansiyel analiz Akışkan hareketi Euler ve Bernoulli denklemleri, benzerlik analizi, laminer ve türbülanslı sınır tabakaları, açık ve kapalı sistemlerde düzgün ve düzensiz akışlar (borulardaki akış). Gösteri: 1. Kapalı hidrolik sistemde enerji dağılımı ve kayıplar 2. Açık kanallarda düşük ve yüksek seviye kritik akışlar.