Vizyon ve Misyon

VİZYON
Denizcilik Fakültesi Vizyonu; evrensel düzeyde kabul gören bilgilerle donatılmış yetenekli elemanlar yetiştiren, coğrafyasında lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 MİSYON
Denizcilik Fakültesi’nin ana misyonu;

  • Dünyayı, ülkemizi ve ülkesini tanıyan, farkındalıkları algılayan, insana, insan haklarına ve çevreye saygı duyan, anlık ve uzun süreli çözümler üretebilen, lider, nitelikli mezunlar yetiştirmek,
  • Hızla gelişen dünya deniz ticaret filosunda  ihtiyaç duyulan uzman personel gereksinimini karşılamak, ulusal düzeyde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve uluslararası düzeyde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün öngördüğü standartlara uygun, evrensel anlamda denizcilik bilgi ve becerileri ile donatılmış gemi adamları yetiştirmektir.