BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi 

Ders Kodu Ders Adı Teori /Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
MAT 101 Matematik I (3+2) 4 6
DFZ 101 Fizik I (3+2) 4 5
KİM 101 Deniz Kimyası (2+1) 2,5 3
DME 101 Deniz Meteorolojisi I (2+1) 2,5 5
NVG 101 Navigasyon I (2+1) 2,5 3
GEM 101 Gemicilik I (2+2) 3 4
GMG 101 Gemi Makineleri I (2+1) 2,5 3
GÜV 101 Denizde Güvenlik I (2+3) 3,5 4
TOPLAM: 18+13 24,5 33

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
MAT 102 Matematik II (3+2) 4 6 MAT 101
DFZ 102 Fizik II ve Elektrik (3+2) 4 5 DFZ 101
NVG 102 Navigasyon II (3+2) 4 5 NVG 101
GEM 102 Gemicilik II (2+2) 3 3 GEM 101
VAR 102 Vardiya Standartları I (2+1) 2,5 3
GÜV 102 Denizde Güvenlik II (2+1) 2,5 3
BDN 102 Beden Eğitimi (0+2) 1 3
TOPLAM: 15+12 21 26
Ders Kodu Ders Adı Süre
SGT 102 Training on Mercthant Fleet 12 Hafta

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
DUM 201 Matematik III (2+1) 2,5 4 MAT 102
GEL 201 Deniz Elektroniği (2+1) 2,5 3 DFZ 102
GİN 201 Gemi İnşa (2+2) 3 4 GEM 102
VAR 101 Vardiya Standartları II (2+2) 3,5 4
NVG 213 Navigasyon III (3+2) 4 5 NVG 102
MEN 201 Denizcilik İngilizcesi (2+2) 3 4 GEM 102
HUK 251 Hukuğa Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku (3+0) 3 4
TOPLAM: 16+10 21 28

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
GYD 202 Gemi Dengesi I (3+1) 3,5 4 GYD 201
NVG 214 Navigasyon IV (3+2) 4 5 NVG 213
NVG 252 Elektronik Seyir Yardımcıları I (2+2) 3 4 MEL 201
GÜV 214 Denizde Güvenlik III (2+2) 3 5
BİL 202 Bilgisayara Giriş (2+2) 3 3
LMT 204 Limanlar ve Terminaller (2+0) 2 3
YÜZ 202 Yüzme (0+2) 1 2
MRV 202 Gemi Elleşleme ve Manevrası (1+1) 1,5 4 GEM 102
TOPLAM: 15+12 21 30
Ders Kodu Ders Adı Süre
SGT 202 Training on Mercthant Fleet 12 Hafta

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
NVG 325 Navigasyon V (3+2) 4 4 NVG 214
NVG 353 Elektronik Seyir Yardımcıları II (2+2) 3 4 MEL 201
YEO 301 Yük Elleçleme ve Operasyonu I (2+2) 3 4 NRC 202
HAB 301 Denizde Haberleşme I (2+2) 3 4 MEL 201
ACL 301 Emercensi Prosedürler (1+1) 1,5 2 GEM 102
HUK 351 Deniz Hukuku ve Uluslar arası Sözleşmeler I (3+0) 3 4 HUK 251
YİL 301 Personel İdaresi I (2+0) 2 5
ARS 301 Simulator I (1+4) 3 4 NVG 252
GDS 301 GSS Simulator I (1+4) 2,5 3 MEL 201
TOPLAM: 17+16 25 34

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg Krd. AKTS Ön Koşul
SGT301 Deniz Stajı (0+0) 0 25

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
GYD 411 Gemi Dengesi II (3+1) 3,5 4 GYD 202
VAR 411 Vardiya Standartları III (2+0) 2 3 VAR 201
MRV 401 Gemi Elleçleme ve Manevrası II (2+1) 2,5 3 MRV 202
OSN 401 Oşinografi (2+1) 2,5 2 DME 101
NVG 425 Navigasyon VI (2+1) 2,5 4
GÜV 421 Denizde Güvenlik (2+1) 2,5 3
HUK 451 Deniz Hukuku ve Uluslar arası Sözleşmeler II (2+2) 3 4 HUK 351
EKN 403 Denizcilik Ekonomisi (2+2) 3 4
MEN 401 Denizcilik İngilizcesi II (2+2) 3 4 MEN 201
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi (0+0) 0 1
TOPLAM: 19+11 24,5 32

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teori/Uyg. Krd. AKTS Ön Koşul
ARS 402 Simulatör II (1+4) 3 4 SİM 301
GMG 412 Gemi Makinelerine Giriş II (2+0) 2 3 GMG 101
YEO 412 Yük Elleçleme ve İşlemleri II (2+2) 3 4 YEO 301
HAB 412 Deniz Haberleşmesi II (2+2) 3 4 HAB 301
YİL 402 Gemi Yönetimi II (2+0) 2 5 YİL 301
MMC 402 Kiralama ve Brokerlik (3+0) 3 3
GDS 402 GSS Simulator II (1+3) 2,5 4 ARS 301
DUM 499 MEZUNİYET PROJESİ (0+6) 3 5
TOPLAM: 13+17 21,5 32
Toplam Kredi Toplam EKTS
158,5 240